Dịch vụ vận chuyển hàng hóa với chi phí tối ưu nhất so với các dịch vụ khác. Lịch trình giao hàng vẫn đuợc đảm bảo, giúp khách hàng có thể chủ động tiết kiệm về chi phí vận chuyển và đưa lại hiệu quả cao nhất cho chi phí bán hàng.

Dịch vụDịch vụ 1
Phát hàng tận nơi
Pallet
Phát hàng tận nơi
Phát hàng tận nơi
Phát hàng tận nơi
Phát hàng tận nơi
Phát hàng tận nơi

Thông tin về dịch vụ giao hàng

  • Khả năng cung ứng dịch vụ phụ thuộc vào loại hàng hóa và điểm đến. Một số dịch vụ có thể không khả dụng tại một số khu vực.
  • Một số Dịch vụ Tùy chọn có thể không khả dụng cho một số loại hàng hóa hoặc quốc gia nhất định
  • Các dịch vụ được điều chỉnh bởi Điều khoản và Quy định của Nam Thịnh và/hoặc được quy định trên vận đơn của nước gửi hàng.